arrow_drop_up arrow_drop_down
Doelen, uitdaging en respect op het werk

Doelen, uitdaging en respect op het werk

2019/10/17 - Zinvol werk kan voor verschillende mensen verschillende dingen betekenen, maar de meesten van ons zullen het ermee eens zijn dat we willen dat ons werk waardevol is voor onszelf, ons bedrijf en in veel gevallen de maatschappij als geheel.

Een gebrek aan zingeving kan al snel leiden tot een verlies aan motivatie en een afname van de betrokkenheid van medewerkers.


Gezien de hoeveelheid tijd die we op ons werk doorbrengen, is het belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van de waarde van zinvol werk, vooral omdat het zo nauw verbonden is met onze identiteit en ons zelfbeeld.Wat betekent zinvol werk in de organisatiepsychologie?


In de wereld van de organisatiepsychologie omvat het begrip betekenisvol werken twee dingen.


Ten eerste de betekenis van werk, of de verbinding die we voelen met het doel van een taak, maar vooral met de psychologische betekenis: de mate waarin ons werk als waardevol en gewaardeerd worden beschouwd.Psychologische betekenisvolheid is een van de drie kritische toestanden die in Hackman & Oldham's Job Characteristics Model worden gedefinieerd. In hun model is er sprake van zingeving wanneer we het gevoel hebben dat we bijdragen aan iets groters dan onszelf - dat kan het team, het bedrijf of de maatschappij in het algemeen zijn.


Uit hun onderzoek bleek ook dat het werk dat we doen een verscheidenheid aan vaardigheden vereist, en dat het taken met een duidelijk begin, midden en einde moet omvatten.Door taken uit te voeren die aansluiten bij onze vaardigheden en waarden, krijgen we het gevoel dat we de mogelijkheid hebben om te doen waar we dagelijks goed in zijn. Dit versterkt ons gevoel van competentie en verhoogt de betrokkenheid.

Wil je praten over de zaken die 

je uit balans brengen?  

Mogen we je cookies aanbieden?