arrow_drop_up arrow_drop_down
BeYOe Preventiecoach mentaal welzijn

Het belang van onboarding

2019/12/12 - Na selectie is socialisatie de manier waarop je een sterke organisatorische fit behoudt. Socialisatie is "het proces waarbij een individu inzicht krijgt in de waarden, vaardigheden, verwacht gedrag en sociale kennis die essentieel zijn voor het vervullen van een organisatorische rol en voor deelname als lid van de organisatie".

Buiten de academische definitie wordt socialisatie vaker beschouwd als "onboarding". Chatman's studie, die de vroege carrières van 171 beginnende auditoren in acht van de grootste Amerikaanse openbare accountantskantoren volgde, toonde aan dat, ongeacht wat er tijdens de selectie gebeurt, socialisatie "een belangrijke bijdrage kan leveren aan veranderingen in de organisatie van personen die beter passen dan het eerste jaar van de aanwerving".

 

De studie heeft een aantal belangrijke bevindingen opgeleverd, die gemakkelijk kunnen worden toegepast op uw eigen bedrijf:

 

* Formele training is niet hetzelfde als onboarding. Hoewel nieuwe medewerkers technische training nodig hebben, is het net zo belangrijk om informele evenementen te organiseren waar ze zich kunnen verbinden met de waarden van jouw bedrijf en andere mensen binnen de organisatie die deze waarden belichamen.

* Maak de waarden aanwezig op kantoor. De perceptie van uw onboarding kan net zo belangrijk zijn als het proces zelf. Zorg ervoor dat leidinggevenden de waarden kunnen verwoorden en dat er goed gedefinieerde processen zijn voor nieuwe starters.

 

 

Resultaten op lange termijn

 

Het laatste stukje van de puzzel waarmee we rekening houden, zijn de resultaten op lange termijn van het werk van jouw medewerkers en je bedrijf. In bedrijven met een goede organisatorische fit hebben medewerkers het gevoel dat de missie van jouw bedrijf ook bijdraagt aan de dingen die zij waardevol vinden in het leven. Een eenvoudige manier om dit te doen is het versterken van de visie van de onderneming vóór elke zakelijke vergadering of projectevaluatie. Zo koppel je resultaten en vooruitgang aan een groter doel en blijven de waarden van je organisatie in het achterhoofd van je team.

 

Als het gaat om het definiëren van waarden, is het verleidelijk te kopiëren wat andere bedrijven in jouw branche doen. Onderzoek heeft aangetoond dat zelfs organisaties die veel op elkaar lijken, zoals een groep accountantskantoren, sterk kunnen verschillen in hun onderliggende waardestructuren.

 

De oplossing: goed gedefinieerde waarden en een soepele ervaring voor medewerkers

 

Het inhuren van de juiste mensen zorgt voor een goede start van de organisatorische fit, maar het creëren van de voorwaarden waaronder iemand kan werken in lijn met zijn individuele waarden is een veel grotere uitdaging. Het is een continu proces om ervoor te zorgen dat mensen de waarden van uw bedrijf vroeg en vaak tegenkomen en dat diezelfde waarden gedurende hun loopbaan duidelijk worden gecommuniceerd over de hele organisatie heen.

 

"ALS ER EEN GOEDE AFSTEMMING IS TUSSEN DE WAARDEN VAN DE ORGANISATIE EN DIE VAN HET INDIVIDU, IS HET RESULTAAT EEN HOGE MEDEWERKERSTEVREDENHEID.”

Wil je praten over de zaken die 

je uit balans brengen?  

Mogen we je cookies aanbieden?