arrow_drop_up arrow_drop_down
De pester. Hoe omgaan met moeilijke werknemers. Deel 2/4

De pester. Hoe omgaan met moeilijke werknemers. Deel 2/4

2020/02/27 -Zijn jouw werknemers soms aan het discussiëren of blijven bepaalde conflicten hangen? In elke organisatie, zoals in het leven, zijn er mensen die het moeilijk hebben met elkaar. Conflicten ontstaan, en als we ze ongemoeid laten, hebben ze een grote impact op jouw zaken. Als leidinggevende, is het aan jou conflicten op te lossen en structuur in de chaos te brengen. 

Maar voordat je alle schuld legt bij “moeilijke” werknemers is het nodig dat je de onrust binnen je organisatie onderzoekt. Dit levert gefrustreerde, ongemotiveerde en -geëngageerde werknemers die door de problemen de oplossingen niet langer vinden.  

 

Vorige week kon je alles lezen over de Atoombom: https://www.beyoe.be/2020/02/20/de-atoombom-hoe-omgaan-met-moeilijke-werknemers-deel-1-4/

 

2. De pester
Dit zijn zure werknemers die luidruchtig en aanvallend zijn en tactieken gebruiken om anderen te intimideren. Bij deze werknemers draait het om macht en alles naar zich toe trekken. De redenen van deze werknemer zijn uiteenlopend: Ze willen controle, zijn met hun eigen carrière bezig... Hou er rekening mee dat pestgedrag zelden eenmalig is. Pesters zijn doorzetters en doortastend. Er zijn leidinggevenden die met pesten prestaties van hun teams proberen te controleren. Ze zijn ervan overtuigd dat intimidatie en angst hun teamleden zal aanzetten om te presteren.  Andere voorbeelden zijn meetings verplaatsen of laattijdig inplannen zodat teamleden onvoldoende tijd hebben zich voor te breiden of zaken op de agenda te plaatsen en op die manier ongeorganiseerd of onwetend overkomen. Pesters gebruiken roddels, kritiek, kleineren, roepen en mensen uitsluiten als wraak en zetten pluimen op hun hoed voor het werk van anderen. Het belangrijkste in deze situaties is dat je je professionele houding niet laat varen. Ga niet in de tegenaanval en blijf kalm. Een reactie uitlokken hoort bij de strategie van de pester. Wanneer je je tot de pester richt is het belangrijk te verwoorden wat je gezien hebt. Bijvoorbeeld: “Ik heb gezien dat je vaak op de schermen van je collega’s kijkt, zij hebben de indruk dat hun privacy niet wordt gerespecteerd.” Wees duidelijk en maak duidelijk wat de consequenties zijn als dit gedrag blijft aanhouden. Is het een andere collega die het probleem onder je aandacht brengt? Vraag dan zoveel mogelijk details: wie, wat, waar, wanneer en hoe. Het is belangrijk dit eerst met alle partijen te bespreken om de feiten te bepalen. Hou een open blik. Duid een werknemer niet te snel als pester aan. De “gepeste” voelt zich misschien gepest door een collega die er minder mee zit om zijn/haar gedacht te zeggen. Is het nodig om actie te ondernemen? Volg dan de sanctieprocessen in je arbeidsreglement.  

 

Sanctieprocessen
Stap 1. Bevraag alle partijen om de feiten te verzamelen.
Stap 2. Onderzoek of er al vorige overtredingen zijn geweest in het dossier van de werknemer.
Stap 3. Bekijk de richtlijnen en procedures om de volgende stappen te verduidelijken.
Stap 4. Beslis of actie nodig is zoals voorwaardelijke termijnen of ontslag.
Stap 5. Organiseer training en workshops om in de toekomst problemen met de pester te vermijden.

 

Volgende week: De negativoWil je praten over de zaken die 

je uit balans brengen?  

Mogen we je cookies aanbieden?