arrow_drop_up arrow_drop_down
Hoe ga ik om met frustratie? 5 Tips

Hoe ga ik om met frustratie? 5 Tips

2020/06/16 - Frustratie is een van de moeilijkste gevoelens waar we sinds onze kindertijd mee te maken hebben. Jouw frustaties beheersen is moeilijk, ondanks het feit dat we er al zo vroeg mee te maken krijgen. 

Het gevoel is intens en je hebt nooit geleerd hoe je hiermee omgaat. Onze ouders hebben ons steeds beschermd en mentaal ondersteund. Maar hoe je met frustraties omgaat is subtiel en dat heb je mogelijks niet meegekregen. Veel kinderen, maar ook de meeste volwassenen weten niet hoe ze met hun frustraties om kunnen gaan. In vele situaties leidt dit tot relaties die verwateren, dalend zelfvertrouwen en keuzes waar men achteraf spijt van heeft. 

 

Wat is frustratie precies? 

Frustratie is een negatieve emotie. En net als elke andere emotie vervult ze functie. Frustratie is het resultaat van een situatie waarbij je niet krijgt wat je wil of verwacht. De functie van frustratie is om onze focus te houden op wat we willen zodat we reageren en zo krijgen wat we willen. 

“Frustratie is een van de vroegste en sterkste emoties die we ervaren en een van de gevaarlijkste: het leert ons reageren op de manier die het beste resultaat oplevert.” 

Ondanks haar functie wordt frustratie heel krachtig en intens ervaren. Door haar intensiteit verliest ze haar functie. We gaan ons meer focussen op het onaangename gevoel dat we hebben dan wat onze frustratie ons probeert te vertellen. 

Dus, hoe gaan we onze frustraties positief beheersen? 

 

Hoe beheers ik mijn frustratie? 

1. Zet jezelf even buiten de situatie 

Zoals ik eerder schreef, kunnen frustraties zeer intens zijn. Dit kan ervoor zorgen dat situaties overdreven overkomen en je de situatie op een onduidelijke manier ziet. Dus, frustraties beheersen houdt in dat je jezelf buiten de situatie plaatst en beslissingen uitstelt, zodat je de situatie kan analyseren: Hoe zou een buitenstaander naar deze situatie kijken? 


Bekijk zowel de positieve als de negatieve aspecten van de frustrerende situatie en analyseer ze. Wat maakt deze situatie voor mij frustrerend? Hoe is dit vergelijkbaar met voorgaande situaties? Hoe ben ik er toen mee omgegaan en wat was toen het resultaat? 

 

2. Voel de frustratie en laat ze los 

Wanneer je overmand wordt door emotie, zij het frustratie, boosheid, verdriet of enthousiasme, is best de emotie te voelen en dan los te laten.  Dit betekent niet dat je de emotie niet mag voelen. Je laat de emotie toe in al haar intensiteit, maar onderneemt niet meteen iets op basis van deze emotie. Door emotie te negeren of niet toe te laten zal ze haar op een andere, ongecontroleerde manier. Het s de paradox van ons emotioneel brein: we kunnen onszelf wijsmaken dat alles ok, is maar ons brein is er nog steeds mee bezig. Hierdoor ontstaat obesssief gedrag. Door emotie X niet toe te laten gaat je brein met je aan de haal door te focussen op Y, Z …  

Hou u vast, je brein werkt als volgt: hoe meer je probeert te vermijden aan iets te denken, hoe meer je brein ermee bezig is. Gevoelens worden dan gekleurd door wat je brein ermee doet en niet langer door de emotie die je aanvankelijk voelde. Hierdoor voel je nog intensere, langer durende emoties die je moeilijk kan plaatsen.  

Observeren, voelen en loslaten is een basisvaardigheid die je emotionele intelligentie drastisch verbetert. Wanneer je de emotie wil voelen en dan loslaten, train jezelf in aanvaarden en toewijding. Hierdoor verminder je het negaieve effect van deze emotie. 

 

3. Bewaar je rust en neem actie 

Frustratie is de slechtste raadgever. Het richt ons tot acties die niet correct of in ons voordeel zijn, vaak ook vernietigend voor de situatie, relaties of ons zelfbeeld. Ondanks de mogelijke negatieve effecten heeft deze emotie een heel proactief effect. Frustratie focust op wat de frustratie veroorzaakt. Deze emotie voedt wraak en heeft geen empathische reflex. Daarom is het beter niet te reageren vanuit frustratie. 

“Frustratie beheersen betekent afstand nemen van de situatie, beslissingen en acties uitstellen en de situatie van bovenaf analyseren.” 

Het is belangrijkdat je een moment van rust neemt wanneer iets of iemand je frustreert. Wanneer je je beter voelt is het gemakkelijker om na te denken over de volgende stappen of beslissingen. Daarnaast is het wel belangrijk om te luisteren naar wat je frustratie je probeert te vertellen. Frustratie zorgt ervoor dat je dingen anders gaat bekijken of dat je anders gaat reageren. 

 

4. Frustraties beheersen door een onderscheid te maken tussen “wat wil ik?”, “wat heb ik nodig?” en de realiteit. 

Een onderscheid maken tussen willen, nodig hebben en wat effectief zal gebeuren lijkt simpel, maar is dat allesbehalve. 

Vaak ontstaat frustratie wanneer je verlangens in de war raken met wat je nodig hebt.  Zo willen we soms gerustgesteld worden en ons veilig voelen. Wanneer dat dan niet gebeurt voelen we ons oneerlijk behandeld en genegeerd. De realiteit op dat moment kan iets helemaal anders zijn.  
Wat je wil en wat je nodig hebt kunnen dus iets helemaal anders zijn. Zo kunnen we teleurgesteld zijn omdat onze partner iets vergeten is, terwijl je partner erop vertrouwt dat je hem of haar herinnert of het vergeeft wanneer iets kleins vergeten wordt.
We scheiden beter wat we willen, wat we nodig hebben en wat we zelf kunnen bijdragen, door ons aan te passen aan de realiteit.  Je mag zoveel willen als je wil terwijl je soms weet dat je het niet nodig hebt. Elke situatie biedt mogelijkheden en uitdagingen.

 

5. Schat in of je je situatie kan aanvaarden of veranderen 

Als je je frustrerende situatie niet kan oplossen is het uiteraard extra intens. Wanneer er geen ruimte meer is om de situatie de baas te kunnen is er nog één mogelijkheid:  aanvaarding. We bekijken even wanneer frustratie je wel en niet vooruit helpen. 

 

Als de situatie kan veranderd worden, is frustratie een vriend.
Frustratie kan een motivator zijn voor verandering. Groeit je frustratie? Bekijk dan wat je kan veranderen en hoe dat precies kan verlopen. Een situatie die niet veranderd kan worden vraagt dat je je frustratie en emotie loskoppelt van de situatie, tot ze verdwijnt.

Door deze 5 tips toe te passen zal je je frustraties beter beheersen, op een positieve manier. Op deze manier doe je je voordeel door een van de meest onaangename emoties te beheersen terwijl je directe confrontatie vermijdt of dat het ongewenste gevolgen heeft. 

Wil je praten over de zaken die 

je uit balans brengen?  

Mogen we je cookies aanbieden?