arrow_drop_up arrow_drop_down

Versterk je team door communicatie

Identiteit door diversiteit

 

Bij aanvang van de carrière van een werknemer wordt ingeschat hoe iemand zal functioneren, je spreekt af wat het takenpakket is en met  welke voordelen de werknemer daarvoor zal worden gecompenseerd.

 

Hoe de interacties met collega's, klanten, leveranciers of leidinggevenden zal verlopen wordt doorgaans niet vooraf besproken.

 

▶ Onze aanpak levert een kader om communicatie mogelijk te maken in een omgeving waar empathie wordt nagestreefd en vertrouwen groeit.

 

We vertalen het DNA van jouw bedrijf naar praktische toepassingen die de gang van zaken ondersteunen.

BeYOe Preventiecoach mentaal welzijn
Mogen we je cookies aanbieden?