Hoe creëer ik een cultuur van groei?

2019/06/20– Een van de bekendste kaders voor het begrijpen van de psychologische behoeften die we in het leven nastreven, is Maslow’sHierarchy of Needs

Een van de bekendste kaders voor het begrijpen van de psychologische behoeften die we in het leven nastreven, is Maslow’sHierarchy of Needs. Maslows theorie uit 1943, die vaak wordt afgebeeld als een piramide, behandelt de meest elementaire menselijke behoeften aan de basis – voedsel en veiligheid – alvorens over te gaan tot psychologische behoeften zoals vrienden, familie en prestaties. Op het hoogtepunt komt de zelfrealisatie – “het verlangen naar zelfvervulling”, namelijk de best mogelijke versie van onszelf worden.

Maslow beweerde dat aan de meer fundamentele behoeften (veiligheid, een gevoel van samenhorigheid) moet worden voldaan voordat we aan zelfontplooiing kunnen gaan werken. Hoewel dit op grote schaal in twijfel is getrokken, blijft het belang van zelfvervulling onbetwistbaar.

Het concept van persoonlijke en professionele groei wordt in deze reis naar zelfverwezenlijking omvat. Aangezien onze jobs een groot deel van onze identiteit in de hedendaagse maatschappij uitmaken, is het vooral belangrijk dat onze organisatie ons op dit pad kan ondersteunen. Wanneer we het gevoel hebben dat onze rol bijdraagt aan onze ontwikkeling tot onze “beste zelf”, kan dit een ongelooflijk krachtige impact hebben op de betrokkenheid van onze medewerkers.

Op zoek naar een accurater begrip van groei

Twee decennia nadat Maslows Hierarchy of Needs voor het eerst werd geïntroduceerd, nam de Amerikaanse psycholoog ClaytonAlderfer de kernbegrippen ervan over en ontwikkelde het in zijn algemeen aanvaarde Existence-Relatedness-Growth (ERG) Theory.

Alderfer stelde voor om de menselijke behoeften in drie verschillende categorieën in te delen:

Bestaande vereisten voor psychologische en fysieke veiligheidVerwantschapde vereisten voor sociale interactie en externe eigenwaarde

Groeide vereisten voor interne eigenwaarde en zelfverwezenlijkingIn tegenstelling tot Maslows suggestie dat de meest elementaire behoeften eerst vervuld moesten worden, betoogde de theorie van Alderfer dat we in staat zijn om tegelijkertijd aan onze verschillende behoeften te voldoen. Hij gebruikte het voorbeeld van de “hongerende kunstenaar”, die zich zo verdiept in hun werk en zich richt op groei ten koste van het bestaan.

Sommige van de door Alderfergedefinieerde behoeften zijn minder “concreet” dan andere. De factoren die nodig zijn om ons fysiek veilig te voelen, bijvoorbeeld, zijn tastbaarder dan de factoren die bijdragen aan het gevoel van eigenwaarde. Alderfer betoogde dat wanneer we niet in staat zijn om aan onze minder concrete behoeften te voldoen, we terugvallen op die factoren die gemakkelijker te definiëren zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld achter het externe gevoel van eigenwaarde aanhollen in de vorm van een loonsverhoging wanneer we het gevoel hebben dat we geen mogelijkheden hebben om persoonlijke groei te realiseren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen?

Plan een gratis en vrijblijvende afspraak om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Vic Verdonck draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches