Ziekteverzuim, wat kost dat?

Kosten ziekteverzuim2019/11/28 – Vanaf de medewerker de telefoon neemt om zich ziek te melden (ziekteverzuim), begint de teller voor jou als werkgever te lopen. Afhankelijk van de sector en de functie van de werknemer kost het je al snel 250 euro per dag als een werknemer ziek thuisblijft. Dit is wat je moet weten over de kosten van ziekteverzuim en wat je er aan kunt doen.

Ziekteverzuim: wat kost het, per dag?

 

Ziekteverzuim

 

Zowel voor de zieke werknemer als voor de werkgever is ziekteverzuim geen lachertje. De werknemer krijgt –afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of cao- het loon verder uitbetaald. Voor arbeiders is dit doorgaans 14 dagen, voor bedienden 28 dagen. Voor de werkgever begint de teller te lopen na het telefoontje waarin de medewerker zich ziek meldt.

 

Verzuimkosten

 

Loon doorbetalen is de meest voor de hand liggende kostenpost, en zoals eerder genoemd is dit afhankelijk van de afspraken in arbeidsovereenkomst of cao. Een vervanger kost vaak minimaal het bedrag van loondoorbetaling. Daarnaast krijg je als bedrijf te maken met verlies, omdat je een ervaren kracht mist.  De afwezigheid van een collega kan impact hebben op het werk van collega’s en andere departementen. Uiteindelijk wordt de afwezigheid ook gevoeld door de klant. Dit kan afhankelijk van de functie en rol van de medewerker commercieel heel wat gevolgen hebben.

 

Kosten zieke werknemer

 

We zetten op een rij met hoeveel van deze directe en indirecte kosten je te maken krijgt als een werknemer ziek is en maakten een rekensommetje.

 

Loon doorbetalen: 153 euro

Kosten vervanging: 146 euro

Extern dienst preventie: 60 eur

Verlies productie/dienst: 44 euro

Verzuimbegeleiding: 7 euro

Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag

 

In het rekenvoorbeeld komen we in totaal op 410 euro per dag. Omdat we bij deze berekening uitgaan van een gemiddeld jaarinkomen van 36.500 euro, kunnen de kosten variëren tussen 200 en 400 euro.

 

Arbeidsongeschiktheid

 

Als een werknemer langdurig ziek is, verandert de situatie. Een werknemer wordt direct opgenomen door de ziekteverzekering bij zwangerschapsverlof of bevalling en orgaandonaties. Dit zijn slechts uitzonderingen waar je je doorgaans voldoende op kan voorbereiden. In de meeste gevallen moet je zelf het loon van een zieke werknemer uitbetalen tijdens zijn of haar ziekte.

 

Auto van de zaak

 

Hoe zit het met de bedrijfswagen als de medewerker ziek is? Moet hij of zij de wagen inleveren bij (langdurige) ziekte? Dat hangt ervan af of het gebruik gezien wordt als loon. Als een leaseauto privé mag worden gebruikt, kan deze worden aangemerkt als loon in natura. Uit de rechtspraak blijkt dat het privé-gebruik van bedrijfsauto echter ook als een secundaire arbeidsvoorwaarde wordt gezien. Als het gebruik van de bedrijfsauto kan worden gezien als secundaire arbeidsvoorwaarden, mag de bedrijfsauto ook tijdens ziekte worden gebruikt. Als een bedrijfsauto uitsluitend voor het verrichten van werkzaamheden wordt gebruikt, kan de werknemer verplicht worden om deze auto in te leveren. Afspraken in arbeidsovereenkomst of car policy kunnen hiervan afwijken.

 

Denk daar ook aan bij de overige extralegale voordelen:

 

Pensioenlasten

Vakantiedagen en Vakantiegeld

Forfaitaire onkostennota’s

Structureel overwerk

Bonussen

 

Een zieke werknemer zorgt voor bijkomend werk op de personeelsdienst, bij het sociaal secretariaat, externe dienst preventie op het werk, arbeidsgeneesheer en andere instanties. Denk daarom over deze zaken na voordat je ermee geconfronteerd wordt. Door preventief te handelen, kun je een aanzienlijke hoeveelheid kosten besparen. Het advies van veel specialisten is dan ook: grijp op tijd in, stimuleer gezond gedrag en zorg voor een gezonde, veilige werkplek. Tot slot zijn er ook verzekeringen waarmee je de risico’s van verzuim afdekt.

 

Hoe pak ik dit nu het beste aan?

 

Als werkgever of personeelsdienst is het een uitdaging op permanente basis de vinger aan de pols te houden bij elke individuele werknemer.

Werk en privé hebben invloed op elkaar en zijn beide een veranderend gegeven. een organisatie kan veranderen, iemand zijn thuissituatie kan veranderen of de komst van een nieuwe collega of leidinggevende kan de situatie van een andere werknemer veranderen.

Door continu in dialoog te gaan met de werknemer en een transparant verzuimbeleid kan je als werkgever heel wat proactief organiseren om een open communicatie mogelijk te maken.

 

1 op 3 werknemers die langdurig ziek zijn hebben een onduidelijk ziektebeeld waardoor het voor de werkgever vaak een uitdaging is deze werknemer uit te nodigen tot dialoog. Door proactief in te zetten op communicatie creëer je een cultuur van openheid en vertrouwen.

 

IHoe bereidt jouw organisatie zich voor op ziekteverzuim?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen?

Plan een gratis en vrijblijvende afspraak om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Vic Verdonck draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches