Hoe herken je borderline?

Borderline herkennen is niet makkelijk. Een belangrijk kenmerk van borderline is dat je mensen op afstand houdt. Je voelt je aangetrokken tot iemand maar je weet niet of dat is omdat je verliefd bent of omdat diegene een vriend is. Deze blog zal proberen om de herkenning van borderline symptomen te vergemakkelijken.

borderlineDe geschiedenis van de borderline.

In 1930 ontwikkelde een Duitse psychiater de term ‘borderline’. De term werd bedacht toen hij begon met het onderzoek naar mensen met lichtere vormen van geestesziekte. Hij schreef dat deze mensen ‘mensen aan de grens’ waren. In 1960 verklaarde een Amerikaan dit begrip als een aanvaardbaar verschijnsel binnen het patroon van schizofrenie.

Het begrip borderline werd gebruikt om een nieuw type geestesziekte te definiëren die lichtere vormen van de schizofrenie heette. In de jaren ’70 werd het begrip steeds breder gebruikt. Bij de mensen die lijden aan borderline begint het vaak als kind. Ze hebben vriendjes en vriendinnetjes, maar krijgen geen natuurlijke relatie. Ze proberen een goede band te creëren met hun ouders maar dat is moeilijk. Uiteindelijk zijn ze heel erg verward en staan ze aan de rand van het leven, zoals de naam al doet vermoeden. Ze zijn vaak geschokt over hun eigen emoties. Omdat hun emoties geen plaats vinden, zijn ze vaak verward.

De symptomen van borderline kwamen naar voren wanneer ze werden onderzocht. Vaak schrijft een arts of psychiater dat ze bepaalde gedragingen nooit bij iemand hebben gezien en dat ze bovendien nogal uitzonderlijk zijn wanneer het over angst, verlies of schaamte gaat. Men voelt nauwelijks emoties en zijn vaak uitdrukkingsloos.

Een extreme vorm van verwarring wordt gedefinieerd als een afwijking van de mentale functies. Een psychiater kan als eerste herkennen dat ze gecompliceerd zijn in hun patroon van gedragingen. Overigens beperkt deze diagnose zich tot borderline syndroom, want veel mensen leven met meer of minder vormen aan eigenlijk hetzelfde probleem.

In de psychotherapie is het moeilijk om te bepalen wanneer een persoon precies borderline syndroom heeft. De psycholoog moet kennis bezitten van borderline en er op letten dat de therapeut zelf mentaal niet verder wordt verward. Dat is nodig als je de eerste persoon bent die iemand behandelt.

Ontmoeting met een persoon met borderline persoonlijkheid

Het is moeilijk om te weten hoe de persoon met borderline zich voelt. Ze zijn altijd een beetje onzeker, omdat ze zo veel pijn  hebben doorstaan door hun ervaringen. Het kan dus zijn dat ze in feite ook niets bijzonders aan jou hebben waardoor je niet kunt beseffen hoe het gaat met ze.

Hoe lossen we een borderline op?

Bij volwassenen zijn het geïsoleerde personen die zich flink moeten behelpen, aangezien het voor hen moeilijk is om te trouwen of samen te zijn met andere mensen. Sommigen vinden echter een partner, maar die houdt niet lang stand en betekent dat ze dan weer beginnen met zoeken. De eerste partners die ze hebben kunnen ook lastig zijn, dus je kunt er van uitgaan dat ze zich nooit onmiddellijk comfortabel voelen bij nieuwe mensen. Dit is de reden waarom vrouwen met borderline vaak alleen willen zijn als ze getrouwd zijn. Dat is iets wat hun overkomt. Als ze verwarrende gevoelens hebben, zullen ze hun partner verlaten en zich weer terugtrekken.

Om een borderline op te lossen, is het van belang om de patiënt zo lang mogelijk te laten doorleren. Bij een volwassene zal dit langer duren dan bij kinderen omdat ze pas veel later met hun problemen worden geconfronteerd. Bovendien komen ze niet meer met behulp van emotionele aandacht uit de crisis. Omdat ze er niet meer op inspelen, ontstaat er een gevoel van onmacht en pijn. Uiteindelijk zal de persoon overgaan tot het vinden van nieuwe oplossingen die hen volledig verwarren. Deze houding is echter psychisch pijnlijker dan de realiteit zou zijn, dus zal hij te ver gaan om iets te doen wat leidt tot een snelle oplossing. Dit geldt ook voor de kinderen van borderline. Ze zullen als volwassenen echter meer pijn voelen dan de ouders, dus zal de ontregeling sneller optreden. Sommige volwassen veroorzaken onbewust chaos om de waarheid te verdoezelen en zo te trachten hun problemen te doorspartelen. Als ze niet genoeg aandacht krijgen, zullen ze sneller van het pad af gaan. (Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met borderline sporen in de hersenen van de ouder hebben die lijden aan borderline). Het is moeilijk om zich een beeld te maken van wat dit voor hen en hun gezin betekent, maar in feite is het een psychische manier van lijden. Je mag er niet naar verwijzen en je kunt er niets tegen doen. De persoon kan zichzelf niet helpen, ook alvorens ze als volwassene in therapie gaan. Je moet dus rond het ziektebeeld een scenario creëren waarin ze terug voeling krijgen met hun emoties.

Borderline persoonlijkheidsstoornis komt in de meeste gevallen voort uit een ervaring in het verleden waar ze niet overheen kunnen stappen. Niet alleen de volwassene lijdt hieronder, maar ook hun ouders en familie. Zelfs op een zachte manier wordt er nog steeds een soort van lijden gedragen door deze mensen. Wanneer geef je iemand de ruimte om zijn pijn te uiten? Wanneer respecteer je iemand die tijd nodig heeft om iets te verwerken, of beschouw je hem als een luie en rust opzoekende persoon? Wat is je eigen houding bij dit lijden?

Voor de diagnose van een borderline persoonlijkheidsstoornis maakt het niet uit hoelang iemand al door deze kwellingen leeft. Het wordt vaak gedacht dat een persoon die lijdt aan borderline zijn hele leven problemen heeft gehad. Vaak wordt dit echter niet opgemerkt. Zelfs al zijn ze er zich van bewust, dan hebben ze nog steeds problemen bij het aanvaarden van deze kwelling. Wanneer ze er op die manier over praten, vermijden ze vaak een echte ontregeling. En wanneer iemand in zijn kindertijd problemen heeft gehad, is het juist mogelijk dat zijn ouders geen enkele psychologische hulp hebben gekregen. Dat betekent dus dat ze ook niet weten wat hun kinderen nodig hebben.

In de loop van de tijd, mede door hun opvoeding, zal een persoon die lijdt aan borderline ervaren dat het moeilijk is om ooit emoties te tonen. Als ze dat wel kunnen, zullen ze uiteindelijk worden afgeleid door andere dingen. Ze hebben namelijk nog steeds het gevoel van macht overgelaten aan hun ouders, met als gevolg dat ze een onvolledig beeld hebben.

Om een persoon met borderline te helpen, is het van levensbelang om maatregelen te nemen. Het is waarschijnlijk onmogelijk om te wachten tot iemand zichzelf redt. Deze persoon kan zich namelijk nooit volledig concentreren en zal al aan de grens van het leven staan. Uiteindelijk gaat hij uitglijden en zal hij even snel als hij opkomt, weer omlaag vallen. Hij zal dan ook nooit leren hoe hij het beste met zijn kwetsbaarheid kan omgaan. Op die manier zal hij in de toekomst nog vaak pijn ondervinden, maar nu kan je een belangrijke rol spelen om de verwarring op te lossen. Belangrijk is dat je weet wat er in het verleden is gebeurd, maar dan ook een goede indruk krijgt van de situatie op dit moment. Het is niet altijd nodig om iemand onmiddellijk te helpen, aangezien sommige mensen zich heel goed redden. Hoe dan ook moet je vooruit kijken en er werk van maken om deze persoon te ondersteunen.

Als je een goede kennis hebt van borderline, kun je helpen om het verwarrende uit te leggen aan de persoon die lijdt aan borderline. onderscheiden is daarbij het belangrijkste. Als hij of zij niet overal in mee is, lijkt het misschien moeilijk voor je om contact met hen te leggen.

Tips voor een persoon met borderline persoonlijkheidsstoornis.

Neem niet de rol van therapeut op je. Als je dit doet, dan zal je zien hoe pijnlijk het voor hen is om iets te zeggen over iets wat hun aandacht afleidt. Deze mensen hebben tevens veel last van hun gevoelens, dat is bijna altijd begonnen in de kindertijd. En als ze geen aandacht krijgen, gaan ze het uitbuiten. Zij zijn dus vaak moeilijk, maar daarom hoeft het niet zo te zijn dat je dit accepteert.

Zorg ervoor dat je deze persoon niet negeert. Ook als je op een of andere manier vindt dat hij of zij niks verdient, is het belangrijk om toch voor hem of haar te zorgen. Als je dit niet doet, zal de persoon totaal onderuit gaan.

Wanneer je een persoon met borderline wilt helpen, is het van vitaal belang om te zorgen dat je gelooft in hun verhaal. Deze mensen lijden aan een ervaring die ze nog steeds niet kunnen bevatten, aangezien ze er altijd al door beïnvloed worden. Door deze kennis is het voor jou mogelijk om nieuwe kennis te verwerven over hun situatie. Deze persoon is groot geworden als ze al het pad afdeden dat ze niet konden volgen. Het is echter belangrijk om hen te helpen hun eigen leven verder te laten bouwen, aangezien je daarmee hetzelfde doet voor jezelf.

Borderline op het werk

Werknemers met borderline vinden werken een uitdaging. Het is een nadeel dat ze het drukker hebben dan anderen. Deze mensen houden ook een grote belangstelling voor kleine dingen, zoals vanaf de zaak naar huis te lopen. Dit kan vervelend zijn bij het werk, omdat ze andere taken verwaarlozen waardoor ze in staat zijn om te onderhandelen. Ze hebben ook andere randvoorwaarden die stellen dat ze geen onderzoek kunnen doen over hun situatie.

Er is echter ook een groot verschil tussen normale en borderline persoonlijkheid.

Sommige mensen die lijden aan borderline lijken kalm te zijn als je ze ontmoet, want ze proberen te leven als een normaal mens. Zodra ze het voelen, gaan ze sneller naar het uiterste. Deze situatie werd al vaak waargenomen door de wetenschap, omdat ze zich niet op dezelfde manier gedroegen als de meeste mensen. Waarom is dit zo?

Het is belangrijk om te weten dat, hoewel het lijkt dat je iemand met borderline moeilijk kan helpen, het toch mogelijk is om degene te helpen te verwerken die dusdanig traumatisch geweest zijn. Het kan zelfs zo erg zijn dat ze gedwongen waren tot het opnemen van deze kennis. Het is van belang om te weten dat borderline een persoonlijkheidsstoornis is die het beste zichtbaar wordt gemaakt en behandeld. Het is niet nodig om deze mensen altijd te laten lijden, omdat er ook een manier is waarop ze kunnen leren om met hun emoties om te gaan.

Het is niet nodig om in het verleden te zoeken, want het is van belang om te weten dat deze persoon helpt en kan leren om met alle verschillende situaties om te gaan. Er zijn veel mensen die een borderline stoornis lijden. Er is dus ook een manier om hen te helpen te leren wat ze moet doen, en dat kan helemaal door psychologie. Het is van belang dat je deze personen kunt helpen als ze hulp nodig hebben. Of je nu eerst contact met hem of haar hebt, zorg er dan wel voor dat je goed weet wat hij of zij nodig heeft in deze periode. Dat is beter voor jezelf dan elke schuld op hem of haar af te schuiven. Wat ze doen is niet altijd wenselijk, maar het helpt niet de verantwoordelijkheid altijd bij hen te leggen. Het is namelijk ook afhankelijk van jou of je deze persoon kan helpen. Dat is nog steeds het belangrijkste. Hoe je ook denkt over deze persoon, het is echt belangrijk om steun te bieden aan degene die lijdt aan borderline, zodat je samen met hen een manier kunt vinden om dit probleem te bestrijden en op te lossen.

We hebben het in dit artikel helemaal over de invloed van borderline persoonlijkheid op andere mensen. Het is dan ook belangrijk dat je ervoor zorgt dat deze persoon gevoelens kan voelen, en als hij of zij op een dag begint, krijg je er vaak niet veel over te horen. Waarom? Je moet van enige belangrijkheid zijn voor hem of haar, maar daarnaast denken deze personen vaak dat ze pijn kunnen oplopen door wat ze doen. Dat is hun ervaring en uit angst om pijn op te lopen vermijden ze deze situaties door meer verantwoordelijkheid op te nemen.

Sommige mensen met borderline kunnen het gevoel hebben dat ze niet goed genoeg zijn. Om te vermijden dat ze het gevoel hebben dat ze niet goed genoeg zijn, proberen ze altijd extra te doen. Door hun uitwerking op anderen is het ook moeilijk om hen buiten eigen bereik te houden, aangezien ze jou niet vertrouwen. Dus moet je hieraan werken en zorg ervoor dat je altijd echt weet wat er speelt in deze persoon. Het is niet nodig om je verstand te gebruiken om het vertrouwen of de liefde van een mens te weerstaan. Door inzicht te krijgen in de ervaringen van een persoon met borderline kan dit op zijn beurt hielpen om hen helpen om zelfvertrouwen aan de dag te leggen. Dit doe je door te werken aan hun ervaring, en niet door bang voor ze te zijn. Het is belangrijk om te leren hoe je een persoon met borderline kunt helpen, omdat het van belang is om goed voor jezelf te zorgen. Deze mensen lijden vaak aan ernstige psychologische problemen. Als je over ze nadenkt en ermee werkt, dan is er eigenlijk niets waarmee je ze niet zou kunnen helpen en daarom verdienen ze ook alleen maar respect.

1 reactie op “Hoe herken je borderline?”

  1. Hallo,
    Het is mijn passie om zoveel mogelijk om zoveel mogelijk mensen te helpen om sneller te herstellen van hun klachten. De informatie die ik heb is nog vrij onbekend. Er is nu een doorbraak op het gebied van gezondheid. Het is nu niet meer nodig dat mensen zo moeizaam herstellen.
    Met vriendelijke groet,
    Jeanne

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen?

Plan een gratis en vrijblijvende afspraak om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Vic Verdonck draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches